2 / 6

Kenmerken

Tip 3

Heel wat eigendommen beschikken over unieke eigenschappen.

De ligging is het allerbelangrijkste gegeven bij een schatting. Een waterloop, natuurgebied, stadsplein of AAA-ligging kunnen de waarde van een pand enorm laten stijgen.

Anderzijds zijn er ook factoren die de waarde negatief kunnen beïnvloeden zoals de nabijheid van een spoorweg, een autosnelweg, een elektriciteits- of aardgascentrale, een hoogspanningsleiding of een windmolen.

In deze situatie kan het advies van één van onze schatters-experten nuttig zijn.

Contacteer ons via 09 233 02 00 of info@ocvastgoed.be.